Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

villablaa
19:40
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiemaproblemu niemaproblemu
villablaa
19:37
villablaa
19:37
3665 8ec2
Reposted fromgreenny greenny viawonderfulnature wonderfulnature
19:36
villablaa
19:34
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vianoexist noexist
19:34
7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viaslodziak slodziak
villablaa
19:33
villablaa
19:33
3850 b0c5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamaking-love making-love
villablaa
19:33
2922 750e
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
villablaa
19:33
2912 2e21 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
villablaa
19:32
4902 f46e 500
Reposted fromfoods foods
villablaa
19:20
5463 7e9b 500
villablaa
19:06
villablaa
18:57
3520 d28d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viazapachsiana zapachsiana
villablaa
18:55
1960 def8 500
Reposted fromfoods foods
villablaa
18:54
2007 9864 500
Reposted fromfoods foods
villablaa
18:54
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapomruki pomruki
villablaa
18:54
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl

June 16 2015

villablaa
19:02
Żałuję, że jestem jaka jestem. Że ruszają mnie małe gesty i wymyślone aluzje w cudzych słowach. Żałuję, że ważne jest dla mnie czyjeś zdanie, że liczę się z uczuciami innych. Żałuję, że potrafię zmienić humor tysiąc razy na dzień i że, gdy wkrada się ten najczarniejszy nie umiem go przegonić. Żałuję, że nie potrafię pomagać ludziom, że wciąż myślę o sobie. Żałuję, że nie potrafię głośno i wyraźnie stwierdzić czego chcę i godzę się z tym, co przychodzi. Żałuję, że boję się zostać sama.
— Choś przecież nikt nie jest sam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaadelajda adelajda
villablaa
19:01
9547 4895
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl